Nieuws

Drijfmest zorgt voor Topkuil

Gepubliceerd op
7 november 2017

Melkveehouders die veel voer van goede kwaliteit produceren en omzetten naar melk realiseren een hoge voerwinst per hectare. Topkuil van het vakblad Melkvee speelt hierop in met een competitie en artikelenserie over inkuilen. Dit jaar is een provinciale competitie aan Topkuil toegevoegd. Negen melkveehouders uit Flevoland namen hieraan deel.

Koeien & Kansen-deelnemer Johan Dekker is een van de negen melkveehouders uit Flevoland, die dit jaar zijn voorjaarskuil heeft ingediend. Deze kuil van Dekker werd beoordeeld met en 8 en gaat daarmee aan kop in zijn provincie. Bij de beoordeling van kuilen in de Topkuil-competitie draait het om vijf parameters, namelijk VEM, Ruw Eiwit, de verteringssnelheid van de celwanden (kd NDF), de zwavelindex en de conserveringsindex. De verteringssnelheid van de celwanden lag aan de hoge kant, waardoor er niet de maximale score van een 10 is gehaald.

Bemestingsruimte versus productiecapaciteit

De maximale score van een 10 wordt door de Flevolandse melkveehouders zelden gehaald. Dit komt doordat het ruw eiwitgehalte niet de minimale 160 gr RE haalt bij gewasopbrengsten van boven de 3 ton droge stof per hectare. De bemestingsruimte is beperkt bij de productiecapaciteit van de grond. Het is dan ook niet vreemd dat 3 Flevolandse melkveehouders deelnemen aan de BEN-pilot en 2 melkveehouders in de BES-pilot, waaronder Johan Dekker. In beide pilots wordt geƫxperimenteerd met een aangepaste stikstofgebruiksnorm, bepaald aan de hand van meerdere jaren grasopbrengsten via de KringloopWijzer. In de BEN-pilot is stikstofgebruiksnorm aangepast via kunstmest, in de BES-pilot gebruiksnorm van drijfmest aangepast.

Goed gemolken van voorjaarskuil

Johan Dekker kon in 2017 voor de derde jaar op rij extra drijfmest aanwenden binnen een derogatie van 325 kilogram N. De kunstmeststikstofruimte wordt met de verhoogde derogatie naar beneden aangepast. Hij bemestte de eerste snee met 35 m3 drijfmest aangevuld met 7 m3 water om de benutting van de N uit drijfmest te vergroten en de emissie van ammoniak te verlagen. Het reduceren van ammoniakemissie is dan ook een belangrijke eis binnen de BES-pilot. Daarnaast werd 55 kg N per hectare uit Entec gegeven. Op 5 mei is de eerste snee geoogst met een Ruw Eiwit van 160 gr per kilogram droge stof en 970 VEM bij een gemiddelde opbrengst van 4.700 kilogram droge stof per hectare. Met weinig bijvoeding is goed gemolken van deze voorjaarskuil. Een Topkuil met drijfmest!