Nieuws

Fosforgehalten graskuilen 2014 groot effect op BEX resultaat 2015

Gepubliceerd op
25 augustus 2015

Koeien & Kansen veehouder Kuks heeft met de voorjaarskuilen van 2015 minder fosfor geoogst dan in 2014. Dit heeft in 2016 waarschijnlijk een gunstig effect op de fosfaatexcretie via BEX. In 2014 waren de fosforgehalten juist hoog. Bijna 1 kg fosfor per kg ds graskuil hoger dan in 2013. Dit leidt waarschijnlijk tot een hoge fosfaatexcretie met BEX in 2015. Aangezien Kuks het geoogste voer van 2014 hoofdzakelijk in 2015 voert.

In de graskuilen van Kuks blijkt een verschil te zitten in fosforgehalten over de verschillende jaren. De vraag is: Wat is het effect hiervan op bedrijfsniveau? Het is belangrijk om als ondernemer bewust te zijn van deze effecten, zodat hij hier op tijd op in kan spelen. Door bijvoorbeeld meer mest af te voeren of andere voedermiddelen te verstrekken.

BEX voordeel 2014 groter dan in 2015

In 2014 heeft Jan Kuks hoofdzakelijk de kuilen van 2013 gevoerd. Het fosforgehalte was in 2013 bijna 1 gram fosfor per kilogram droge stof graskuil lager dan in 2014. De kringloopWijzer laat zien dat er in 2014 240 ton droge stof graskuil (uit 2013) gevoerd is. Bij een gelijkblijvende droge stofopname in 2015, zal op bedrijfsniveau 240 kilogram fosfor extra gevoerd worden. Dit komt overeen met ongeveer 450 kuub rundveedrijfmest. In 2014 werd een BEX voordeel gehaald van 711 kilogram fosfaat. Van dit voordeel 'verdwijnt' bij gelijkblijvend graskuil verbruik 550 kilogram fosfaat in 2015.

Het uiteindelijke BEX voordeel bij het bedrijf Kuks zal voor 2015 duidelijk minder zijn.in 2014 lag het voordeel op 15 procent. Naar schatting zal het in 2015 uitkomen op een voordeel van vijf procent. Dit is toe te schrijven aan door het verstrekken van krachtvoer met een iets lager fosforgehalte in combinatie met een aanpassing van de forfaitaire normen. Door nu fosfaat-arm krachtvoer te gebruiken en vooral de graskuilen met lagere fosforgehalten eerst te voeren, kan het negatieve effect verdeeld worden over meerdere jaren.

Doorkijk naar 2016

De voorjaarskuil van 2015 heeft een lager fosforgehalte dan de voorjaarskuil van 2014. Het verschil bedraagt 0,3 gram fosfor per kg ds. Omgerekend is dit ongeveer 7 procent minder dan in 2014. Voor 2016 zal het BEX- voordeel waarschijnlijk weer iets groter worden dan in 2015. De 1e snede heeft wel iets opvallends. Deze is in twee keer geoogst. Kuks heeft besloten deze partijen over elkaar te kuilen, maar voor de voederwaardebepaling zijn beide partijen bemonsterd. Op 14 mei is er 18 hectare geoogst, daar is regen in gekomen en de partij is nat ingekuild met een droge stof percentage van 26 procent. Op 21 mei is er 22 hectare gemaaid en vervolgens gekuild onder prima weersomstandigheden, 42 procent droge stof. De natte partij heeft 4,1 gram fosfor per kilogram droge stof, de droge partij heeft 3,3 gram fosfor per kilogram droge stof. De droge partij heeft ook een duidelijk lager ruw eiwit gehalte. Aannemelijk is dat 'verdunning' door de zwaardere snede hier deels oorzaak van is. Ook de 2e snede laat een lager fosforgehalte zien, namelijk 3,3 gram per kilogram droge stof. Het lagere fosforgehalte van de graskuilen 2015, zullen in 2016 alleen al een effect hebben ter grootte van omgerekend 150 kuub drijfmest en verantwoordelijk zijn voor ongeveer 9 procent BEX voordeel.