Project

Optimaliseren van de lactatielengte op basis van individuele koekenmerken

Het verlengen van de lactatie bij melkvee door de inseminatie uit te stellen (duurmelken) biedt perspectieven voor koegezondheid en levensduur. Niet alle koeien reageren hetzelfde op een bewust verlengde lactatie. Het doel van het dit project is te komen tot een beslismodel waarmee een veehouder voor individuele koeien de optimale lactatielengte kan bepalen.

Door het verlengen van de lactatie bij melkvee wordt de frequentie van afkalfmomenten, die juist gepaard gaan met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, verlaagd. Aandachtspunten bij het verlengen van de lactatie zijn een mogelijk te lage melkproductie aan het einde van de verlengde lactatie, waardoor koeien vervetten of waardoor de rendabiliteit van de koe te laag wordt. Niet alle koeien reageren hetzelfde op een bewust verlengde lactatie. Uit het recent afgeronde onderzoeksproject ‘Lactatie op Maat’ bleek dat het melkproductieniveau, de pariteit en de conditie van de koe in vroege lactatie gerelateerd zijn aan het functioneren van een koe in een verlengde lactatie. Dit geeft aan dat het functioneren van de koe bij een verlengde lactatie mogelijk al op het moment van insemineren te voorspellen is.

Doel

Het doel van dit project ‘OptiLac’ is te komen tot een beslismodel waarmee een veehouder voor individuele koeien de optimale lactatielengte kan bepalen. Het beslismodel maakt gebruik van zowel individuele koe-informatie als specifieke bedrijfsinformatie. Daarnaast worden voerstrategieën onderzocht om koeien met een verlengde lactatie te ondersteunen door vervetting te beperken en de melkproductie te behouden.

Ontwikkeling en evaluatie beslismodellen

‘OptiLac’ bestaat uit 4 werkpakketten:

1. Evaluatie van het eerder ontwikkelde model met data van praktijkbedrijven;

2. Verfijning van dit model met behulp van aanvullende koe-informatie, zoals ziektebehandelingen en sensordata;

3. Optimalisatie van de voerstrategie van koeien met een verlengde lactatie;

4. Ontwikkeling en evaluatie van het beslismodel op praktijkbedrijven. Dit project levert een beslismodel voor de optimale lactatielengte per individuele koe dat inpasbaar is in het veemanagementsysteem van de deelnemende partijen, maar ook openbaar beschikbaar is voor melkveehouders en erfbetreders.

Organisatie

‘OptiLac’ is een vierjarig project in de vorm van een Publiek-Private Samenwerking (PPS). Het project wordt gefinancierd door Lely, ZuivelNL, het Melkveefonds en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast leveren CRV en ForFarmers een bijdrage aan het project. Bovendien wordt er naar aanleiding van ‘OptiLac’ een netwerk van melkveehouders georganiseerd waarmee informatie uitgewisseld zal worden ten aanzien van praktijkervaringen en praktijkdata. Geïnteresseerde veehouders kunnen zich voor dit netwerk aanmelden.