Nieuws

Veelbelovende innovaties tijdens demo Bemest op z’n Best

Gepubliceerd op
13 maart 2023

Donderdag 9 maart j.l. gaf innovatieprogramma Bemest op z’n Best een demo, waarin drie innovaties uit het programma én zorgvuldig werken bij graslandbemesting centraal stonden. De drie getoonde innovaties stemden de tweehonderd bezoekers positief over de mogelijkheden om ammoniakemissie tijdens bemesting verder te reduceren. Ook werd duidelijk dat zorgvuldig werken met de huidige bemestingsmachines een wereld van verschil maakt voor de reductie van ammoniakemissie.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Tijdens de demo op Aeres Farms in Dronten lieten Vogelsang, N2 Applied en Slootsmid Mesttechniek zien met welke innovatie zij inzetten op ammoniakreductie tijdens bemesting. De drie ondernemers nemen deel aan Bemest op z’n Best, dat als doel heeft om ammoniakemissie tijdens bemesting met minimaal de helft te reduceren ten opzichte van de huidige technieken. Idee-indieners maken in dit programma gebruik van de onderzoekcapaciteit en kennis van een breed team van experts. In demo’s delen deze experts zowel onderzoeks- als praktische kennis en worden innovaties van deelnemende partijen getoond. Dat dit de aandacht trekt van zowel boeren en loonwerkers uit de praktijk als van agrarische opleidingen blijkt uit de grote belangstelling voor de demo in Dronten.

Vloeistofdoseerunit Slootsmid

Machinebouwer Slootsmid Mesttechniek werkt aan emissiereductie bij zodenbemesting door het afdekken van de sleuven met een vloeistof. De zodenbemester is daarvoor uitgerust met een vloeistofdoseerunit direct na de mestuitstroomopeningen. Slootsmid test deze opstelling met verschillende vloeistoffen en denkt hiermee de ammoniakemissie met 40% terug te kunnen brengen. Tijdens de demo konden de aanwezigen een proefelement met vloeistofdoseerunit bekijken.

Mestaanzuring Vogelsang

De innovatie van fabrikant Vogelsang is gebaseerd op het aanzuren van mest. Hun SyreN-systeem op een sleepvoetbemester voegt vlak voor toediening van de onverdunde drijfmest een dosis zwavelzuur toe. De pH-waarde van de mest daalt hiermee tot lager dan 6. Volgens de fabrikant daalt de ammoniakemissie hierdoor 70%, wat veel meer is dan uit eerdere onderzoeken blijkt. Bemest op z’n Best onderzoekt binnen het programma het effect van aanzuren daarom opnieuw.

SyreN-systeem van Vogelsang om mest aan te zuren vlak voor toediening.
SyreN-systeem van Vogelsang om mest aan te zuren vlak voor toediening.

Plasmabehandeling N2 Applied

Door drijfmest voor het uitrijden een plasmabehandeling te geven, daalt volgens N2 Applied de ammoniakemissie in zowel de opslag als tijdens uitrijden met 95%. In een container op het boerenerf wordt de mest met stikstof uit de lucht verrijkt en wordt alle stikstof in de mest gebonden door plasmagas. Het eindproduct, Nitrogen Enriched Organic fertiliser (kortweg: NEO) genaamd, gebruik je als meststof op het land.

Instellingen bemestingsmachines van groot belang

Loonwerkers toonden in de livedemo in het veld de bemestingsresultaten van een goed en bewust verkeerd ingestelde sleufkouterbemester, zodenbemester en sleepslangbemester van Kaweco en Vredo. Bij té ondiepe sleuven of té hoge mestgift, was duidelijk te zien dat de mest over de sleuven stroomde en het gras besmeurde. Ook de juiste afstelling van de uitloopmonden bleek veel verschil te maken in werkresultaat. De zodenbemester wist 25 m3/ha netjes in de sleufjes in de grond te brengen.

Mooi werkresultaat met Vredo zodenbemester.
Mooi werkresultaat met Vredo zodenbemester.

Onderzoek heeft aangetoond dat de ammoniakemissie tot 17% daalt als het werk zorgvuldig gebeurt. Dat betekent ook dat de benutbare stikstofgift bij nette toediening aanzienlijk hoger is. Beter voor de grasopbrengst dus. De kunstmestgift kan hierdoor omlaag. Hierin ligt een belangrijke uitdaging voor loonwerkers, door kwalitatief goed werk te leveren, dat ook best iets meer mag kosten.

Tips en nieuwe demo’s

Tips voor een juiste uitvoering van graslandbemesting op zandgrond of klei- en veengrond vind je op deze website. Wil je ook een demo van Bemest op z’n Best bijwonen? Hou voor nieuwe data de agenda op de site of Facebook en LinkedIn in de gaten.