Themadag 2022

Webinar: De kunst van preciezer bemesten

Op 10 februari 2022 heeft de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) een webinar gehouden met als thema "De kunst van preciezer bemesten". De presentaties zijn in de rechterkolom te downloaden of kijk de filmpjes met de presentaties terug.

Relevante nieuwsberichten